• Jumat, 22 Oktober 2021

Fungsional Kesekretariatan

NI MADE DIAH SAWITRI, SE

  • NIP : 19830409 201101 2 016
  • Jabatan : Bendahara Tingkat Pertama
  • Pangkat/Golongan : III/c

NI NYOMAN BUDIASIH, ST

  • NIP : 19861112 201503 2 001
  • Jabatan : Pranata Komputer - Ahli Pertama
  • Pangkat/Golongan : III/b